+
Caroline // 17 // Brasil

"He ‘olina leo ka ke aloha"